Botulotoxin

zamezí nadměrné mimice ve tváři a jejich dalšímu prohlubování. Účinek je dočasný, přetrvá zpravidla několik měsíců. Většinou je vhodné podstoupit dvě aplikace za rok. 

Objednávkový formulář